Bestyrrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasser, 2 medlem og 2 suplianter. En som repræsentant fra festudvalget

Næstformand

Kasserer

Formand

Navn: Laura Nikoline Saugstrup

Mail:formand@sdugymnastik.dk

Telefon: 28880821

Navn: Ebbe Slater Christensen

Mail:ebbch17@student.sdu.dk

Telefon: 91551811

Navn: Jakob Yde-Madsen

Mail:kasserer@sdugymnastik.dk

Telefon: 26331632

Medlem

Supliant

Medlem

Rie Lou

Repræsentant for festudvalget

Frederik Hartvig

Supliant

Tea Dalsgaard

Søren Ellehave